-->
Over TrackConsole
TrackConsole betreft innovatieve web analytics software waarmee het gedrag van de bezoeker in een webpagina geanalyseerd kan worden. Aan de hand van de muisbewegingen en kliks in de webpagina ontstaat een duidelijk beeld van wat de bezoeker verwacht en daadwerkelijk doet. Filter de belangrijkste doelgroepen en bekijk de heatmaps van pagina's of speel de bezoeken opnieuw af.

TrackConsole Web analyse software 

Voordelig en snel 

De TrackConsole software is een voordelig en snel alternatief voor Eye Tracking. Waar met TrackConsole de bewegingen en klikken van de muis (Mouse Tracking) exact gevolgd kunnen worden, is het met Eye Tracking mogelijk om de oogbewingen van de bezoeker vast te leggen. Deze laatste methode is door de opzet zeer kostbaar en zou na iedere content aanpassing eigenlijk weer opnieuw uitgevoerd dienen te worden om het resultaat te meten.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van TrackConsole is gestart vanuit de behoefte om beter in te kunnen spelen op het klik- en bezoekgedrag van websitebezoekers. Dagelijks worden er door bedrijven miljoenen euros geïnvesteerd in het werven van nieuwe klanten via websites. Door echter alleen te sturen op conversie nemen bedrijven onbewust genoegen met minder rendement uit ieder bezoek. Doordat wij zelf binnen onze internet consultancy werkzaamheden dagelijks hier tegen aanliepen zijn we eind 2007 gestart met de ontwikkeling van de TrackConsole software.

Feedback 

Vanaf de start wordt de TrackConsole software constant doorontwikkeld. Aan de hand van de feedback die we ontvangen maar uiteraard ook naar ons eigen inzicht worden features uitgebreid en services toegevoegd. Hierdoor blijft de waarde van TrackConsole gewaarborgt. Wij hopen dan ook dat gebruikers ons ook in de toekomst blijven voorzien van feedback en informatie zodat we van elkaar kunnen leren. 

Share web analytics
home | track console plus | track console pro | support | contact | faq | demo | free trial | privacy policy | terms of use
© 2008 - 2012 TrackConsole